Територіальні органи ДФС
в Івано-Франківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Меморандум про співробітництво та координацію дій між Регіональним відділенням Українського союзу промисловців і підприємців та Державною податковою службою в Івано-Франківській області

11.03.2012

Регіональне відділення Всеукраїнської громадської організації „Український союз промисловців і підприємців" (далі – РВ УСПП) в особі Голови правління РВ УСПП Дутчака Василя Ілліча з однієї сторони, та Державна податкова служба в Івано-Франківській області (далі – ДПС в області), в особі Голови ДПС в Івано-Франківській області Рахміля Віктора Григоровича, з іншої, надалі разом іменовані Сторони, з метою ефективної співпраці спрямованої на створення сприятливих податкових умов для розвитку підприємництва в Івано-Франківській області, контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), запобігання правопорушенням у галузі податкових відносин, уклали Меморандум про співробітництво та координацію дій (далі - Меморандум) про таке:

Стаття 1

1.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків, створення сприятливого податкового клімату для розвитку промисловості та підприємництва в Івано-Франківській області, систематизації та стабілізації податкової політики, послаблення податкового тиску на суб'єктів господарювання, поліпшення фінансового стану та платоспроможності підприємств, зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості підприємств.

Стаття 2

Сторони виходять із того, що дотримання чинного податкового законодавства як платниками податків, так і органами державної податкової служби, удосконалення податкової системи, створення прозорих умов господарювання, є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної і соціальної політики та подальшого просування України на світовий ринок.

Стаття З

3.1. Сторони вважають за необхідне приділити особливу увагу таким напрямам співпраці:

забезпечення дотримання при взаємовідносинах між платниками податків та податковими органами принципів справедливості, рівнозначності, обов'язковості, прозорості та неупередженості;

забезпечення однозначного тлумачення Сторонами норм податкового та іншого законодавства щодо всіх платників податків у нормативно-правових актах та підзаконних, роз’яснювальних документах;

боротьба з проявами рейдерства;

боротьба з тіньовою економікою та зловживаннями при адмініструванні податку на додану вартість;

сприяння послабленню регулюючої функції податків та зборів;

створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів;

надання спільних пропозицій щодо розширення бази оподаткування;

забезпечення розгляду скарг платників податків відповідно до чинного законодавства;

спрощення порядку адміністрування податків з урахуванням міжнародного досвіду, сталої практики господарської діяльності в Україні, економічної доцільності як для платників податків, так і держави;

сприяння зменшенню податкового тиску на суб'єктів малого та середнього підприємництва з урахуванням розвитку економіки України;

створення умов для прозорого та справедливого адміністрування податку на додану вартість з урахуванням пріоритетів розвитку виробничого сегмента економіки, опрацювання разом з громадськістю пропозицій щодо удосконалення справляння цього податку;

залучення представників Сторін до опрацювання проектів нормативно-правових актів, розроблених ними;

забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

створення належних умов для забезпечення ведення обліку, надання звітності, декларування і справляння податків, у тому числі в електронному вигляді;

сприяння розробці, прийняттю та впровадженню зрозумілого, прозорого та гармонізованого податкового законодавства;

оперативне реагування та ініціювання спільного розгляду конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та органами державної податкової служби на місцях;

залучення Сторін до підготовки та участі у заходах з питань підприємництва.

3.2. Для практичної реалізації Меморандуму Сторони:

періодично обмінюватимуться узагальненою інформацією щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденцій розвитку процесів, пов'язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства, яка є предметом цього Меморандуму і відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною;

проводитимуть спільну роботу щодо удосконалення податкового законодавства;

Стаття 4

4.1. При здійсненні співробітництва Сторони домовилися про продовження діяльності Узгоджувальної робочої груп РВ УСПП і ДПС в Івано-Франківській області щодо розгляду проблемних питань.

4.2. Сторони визначають, що одним із головних завдань Узгоджувальної робочої групи щодо розгляду проблемних питань є прийняття узгоджених рішень, спрямованих на вирішення таких питань, та взаємне інформування і прийняття узгоджених рішень щодо проектів відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння справлянню податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, та послаблення податкового тиску на платників податків.

Стаття 5

При здійсненні співробітництва Сторони домовилися створювати тимчасові робочі групи, надавати підтримку у проведенні спільних конференцій, виставок, форумів, семінарів, „круглих столів" з фінансових, податкових та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

Стаття 6

При підготовці документів нормативного характеру, що подаються кожною із Сторін до органів державної влади, Сторони за необхідності попередньо проводитимуть взаємні консультації з питань, що належать до компетенції Сторін.

Стаття 7

Сторони узгоджуватимуть спільну позицію щодо реформування й удосконалення податкової системи та братимуть участь у розробці заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету шляхом послаблення податкового тиску на роботодавців, промисловців і підприємців та виведення за рахунок цього промисловості і підприємництва з тіньового сектору економіки.

Стаття 8

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін. Всі додатки до Меморандуму є його невід'ємною частиною.

Стаття 9

Жодна із Сторін не має права передавати третій особі свої права та обов'язки за Меморандумом без письмової згоди іншої Сторони.

Стаття 10

Розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуватимуться виключно за взаємною згодою Сторін.

Стаття 11

Цей Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: по одному примірнику для РВ УСПП в Івано-Франківській області та ДПС в Івано-Франківській області.

Стаття 12

Цей Меморандум набуває чинності з моменту підписання та діє до того часу, доки Сторони не приймуть рішення про його припинення або розірвання.

 

За Регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Івано-Франківській області В.І. Дутчак

За державну податкову службу в Івано-Франківській області В.Г. Рахміль