Територіальні органи ДФС
в Івано-Франківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Договір про співробітництво та координацію дій між Організацією роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” та територіальними органами державної фіскальної служби в Івано-Франківській області

25.03.2016

    ДОГОВІР

про співробітництво та координацію дій між Організацією роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” та територіальними органами державної фіскальної служби в Івано-Франківській області


м. Івано-Франківськ                                    24 березня 2016 року


Організація роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” (ОР “ІФООПРО”) в особі Голови Ради Організації Стефанишина Романа Стефановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони,

Головне управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області (ГУ ДФС в Івано-Франківській області) в особі начальника Столярик Ірини Михайлівни, яка діє відповідно до Положення, та

Івано-Франківська митниця ДФС в особі в.о.начальника Шийчука Сергія Васильовича, який діє відповідно до Положення з іншої сторони, (надалі разом іменовані Сторони),

прагнучи до втілення в життя найбільш сприятливих податкових умов для розвитку підприємництва та захисту законних інтересів підприємців-роботодавців, орендарів в Івано-Франківській області, запобігання правопорушенням у галузі податкових та митних відносин, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір передбачає співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків підприємцями-роботодавцями, орендарями, створення сприятливого податкового та митного клімату для розвитку промисловості та підприємництва в Івано-Франківській області, поліпшення фінансового стану підприємств, їх платоспроможності, зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості підприємств.

1.2. Метою співпраці є спільні дії Сторін щодо створення умов для дієвого діалогу між ГУ ДФС в Івано-Франківській області та Івано-Франківською митницею ДФС як представниками держави та ОР “ІФООПРО” як представником підприємців-роботодавців, орендарів, вивчення та обміну досвідом діяльності, встановлення  взаєморозуміння та координації дій, спрямованих на забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у реалізації державної політики за напрямами діяльності ГУ ДФС в Івано-Франківській області та Івано-Франківської митниці ДФС.

 2. Напрями співробітництва Сторін

2.1. Проведення спільної роботи по розробці пропозицій до нормативно-правових актів щодо вдосконалення податкового, митного законодавства та практики його застосування, в т.ч. з питань оплати праці, з метою створення сприятливих умов для розвитку промисловості та підприємництва в Івано–Франківській області.

2.2. Обмін методичними, інформаційними матеріалами, узагальненою інформацією щодо фактів порушення податкового та митного законодавства, упередження виплат заробітної плати нижче законодавчо встановлених розмірів та «зарплати в конвертах», тенденцій розвитку процесів, пов'язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового та митного законодавства, яка є предметом цього Договору і відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною.

2.3. Розробка та реалізація спільних програм, проектів, заходів у межах компетенції сторін у сфері співробітництва, організація спільного об’єктивного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю платників податків, що належать до компетенції органів ДФС в Івано – Франківській області.

 3. Права та обов’язки Сторін

При здійсненні співробітництва Сторони зобов’язуються відповідно до умов цього Договору:

3.1 Створювати тимчасові робочі групи, надавати підтримку у проведенні спільних конференцій, виставок, форумів, семінарів, “круглих столів” з фінансових, податкових, митних та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

3.2. Сприяти реалізації спільних програм, проектів, заходів з питань співробітництва.

3.3. Сторони спільно братимуть участь у заходах, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету.

3.4.Запрошувати представників Сторін до участі у семінарах, науково-практичних конференціях, круглих столах та інших заходах з питань співробітництва.

4. Термін дії Договору

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.

4.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Договору за повної взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які випливають з цього Договору.

  5.     Особливі  умови Договору

5.1. Сторони визнають повноваження Сторін Договору  та зобов’язуються при їх виконанні дотримуватися принципів взаємоповаги, довіри, партнерства, рівноправності, взаємодопомоги та взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів з питань, що є предметом цього Договору.

5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною домовленістю Сторін, укладаються в письмовій формі і є його невід’ємною частиною.

5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.4. Цей Догові складено у 3-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 6. Юридичні адреси Сторін

Організація роботодавців  “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів”

 

Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області 

 

Івано-Франківська митниця ДФС

76019, м. Івано-Франківськ вул. Довга, 62, офіс 3

 

76018, м. Івано-Франківськ

 вул. Незалежності, 20

 

 

76018, м. Івано-Франківськ

 вул. Чорновола, 159

 

Голова  Ради Організації “ІФООПРО”

 

 

_____Р.С. Стефанишин

Начальник ГУ ДФС в Івано-Франківській області

 

 

________ І.М. Столярик

В.о.начальника Івано-

Франківської митниці ДФС

 


 _________С.В.Шийчук